REVOLTAR

alçar (algú) en sedició SV, revoltar / mantenir algú en agitació, en avalot (Fr, *)

És capaç d’alçar tot l’exèrcit en sedició

moure (algú) en sedició

moure (algú) en sedició SV, revoltar / mantenir algú en agitació, en avalot (Fr, *)

Ha mogut tota la tropa en sedició

alçar (algú) en sedició

portar (algú) en revolta SV, mantenir en agitació, en avalot (IEC)

Ha portat molta gent en revolta / Aquest polític porta en revolta tot el poble (*, A-M)

moure (algú) en sedició, alçar (algú) en sedició, armar escàndol