RIQUESA

castells de vent SN, riqueses quimèriques / béns quimèrics (Fr, IEC)

S’imagina que és rica i que té cotxes i cases per tot el món, només té castells de vent

castell de cartes

castell de vent (v.f.), viure d’il·lusions (p.ext.), somiar truites (p.ext.)

la gallina dels ous d’or SD, persona o cosa que proporciona béns o coses útils (IEC)

Aquest negoci serà la gallina dels ous d’or

negoci rodó, bon negoci

el negoci d’en Robert amb les cabres (ant.), fer negoci (p.ext.), munyir la vaca (p.ext.)

poder adquisitiu SN, quantitat de béns i serveis de consum que hom pot adquirir amb una determinada quantitat de diners (EC)

El meu poder adquisitiu ha minvat molt aquest darrer any