REPARTINT-SE

a mitges SP, partint-se la meitat d’alguna cosa dues persones / repartint-se l’un i l’altre a parts iguals guanys i pèrdues, despeses, etc. (R-M, EC)

Fan el negoci a mitges i els va molt bé / En aquest negoci, anirem a mitges / Paguen el lloguer a mitges (R-M, EC, EC)

a parts iguals, fer vaca, fer paria