REPAPIEJAR

fer caducs SV, perdre les facultats mentals a causa de la vellesa (R-M)

A vegades diu coses que podrien molestar, però cal considerar que ja fa caducs i no controla prou les seves paraules / Ha estat un home fort i de ment clara, però ara ja té molts anys i fa caducs (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

fer cadufs, fer catúfols, no aguantar-se els pets, pixar-se a la sabata

caure de vell (p.ext.), vell xaruc (p.ext.), a l’edat caduca (p.ext.)

fer cadufs SV, repapiejar / perdre les facultats mentals a causa de la vellesa (R-M, *)

De jove era un home molt enter, però ara fa cadufs i ja no sap què diu / Faig cadufos un darrere s’altre (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M, *)

fer catúfols, no aguantar-se els pets, pixar-se a la sabata

caure de vell (p.ext.), vell xaruc (p.ext.)

fer cadufos (Mall.)

fer catúfols SV, perdre facultats mentals a causa de la vellesa / repapiejar (R-M, IEC)

No està atent al que li diuen; ja fa catúfols; és molt vell (R-M)

no aguantar-se els pets, pixar-se a la sabata, fer caducs, fer cadufs

caure de vell (p.ext.), vell xaruc (p.ext.)