RELATIU

per la part que li toca (a algú) O, en allò que concerneix (a cadascú) (R-M)

Felicito el teu pare pel seu nomenament, i a tu, per la part que et toca, que també te’n deus alegrar, oi? (R-M)

per la seva part

per la seva part SP, en allò que afecta algú o que el concerneix (EC)

El Barça va guanyar el partit. Per la seva part, el Madrid el va perdre (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

per la part que li toca (a algú)

respecte a SN, expressa relacions que denoten relació amb quelcom

Respecte a la vostra petició, no us puc dir encara res (EC)

pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, a propòsit de, pel que respecta a

respecte de (v.f.)