RENUNCIAR

deixar córrer (alguna cosa) SV, desistir / no insistir en alguna cosa (R-M, IEC)

Ha deixat córrer el projecte per problemes de finançament / Tenia un projecte sobre la finca, però ja l’ha deixat córrer / Deixa-ho córrer, no insisteixis més, que no el faràs canviar d’opinió (*, R-M, *)

plegar banderes, tancar la botiga, treure’s (alguna cosa) del cap, treure’s (alguna cosa) de la barretina, deixar estar (alguna cosa)

ficar la banya (en alguna cosa) (ant.), fer per manera de (ant.), no deixar (alguna cosa) de la mà (ant.)

fer la creu a SV, no voler saber res més / acomiadar-se d’alguna cosa per sempre, formar el propòsit de no acostar-s’hi mai més (R-M, A-M)

Ja he fet la creu al viatge perquè no tinc prou diners / Acostuma a fer una creu a les persones que el deceben sense donar-los una segona oportunitat (També s’usa amb la forma fer una creu a)

tirar la tovallola

pegar-se un toc en es morros SV, veure’s obligat a renunciar a allò que es desitjava obtenir (A-M)

Si no tens doblers i no hi pots anar, t’hauràs de pegar un toc en es morros (També s’usa amb la forma pegar-se tocs pes morros)

pegar-se un cop a sa barra

[Mall. (A-M)]

plegar banderes SV, renunciar a una empresa començada (Fr)

Pleguem banderes i anem-nos-en cap a casa, perquè mai no aconseguirem el que volem

deixar córrer (alguna cosa), plegar el ram, plegar veles

tirar la tovallola SV, deixar de resistir-se, cedir, rendir-se, deixar córrer

Com que va veure que no hi havia solució, va tirar la tovallola; va decidir que ja tornaria a intentar guanyar la plaça l’any següent

deixar estar (alguna cosa), estripar les cartes, tirar el barret al foc, fer la creu a

treure’s (alguna cosa) de la barretina SV, desistir / treure’s del cap / no insistir en alguna cosa (R-M, EC, *)

Si penses anar a la platja tan refredat, ja cal que t’ho treguis de la barretina perquè no et deixaran anar-hi (R-M)

deixar córrer (alguna cosa), treure’s (alguna cosa) del cap

no deixar (alguna cosa) de la mà (ant.)

treure’s (alguna cosa) del cap SV, desistir / no insistir en alguna cosa (R-M, *)

Va haver de treure’s del cap allò d’anar de viatge a París, perquè un familiar es va posar malalt

deixar córrer (alguna cosa), treure’s (alguna cosa) de la barretina

treure-li (alguna cosa) del cap (a algú) (p.ext.)