RASANT

a ras de terra SP, sense alçar-se gens sobre la terra, sense perdre el contacte amb ella (A-M)

El colom va passar a ras de terra

terra a terra

passar ras (p.ext.), arran de (p.ext.), a flor de (p.ext.)

terra a terra SN, molt arran de terra / sense alçar-se gens sobre la terra, sense perdre el contacte amb ella (IEC, A-M)

El graó de baix ha de tenir més alçada; ara és massa terra a terra / Terra a terra, sense elevar-se de terra / Va passar terra terra (R-M, A-M, *)

a peu pla, a ras de terra

terra terra (v.f.), passar ras (p.ext.), arran de (p.ext.)