ROS

ros com un fil d’or SA, expressió comparativa usada per a ponderar el color molt ros del cabell (EC)

De petit era ros com un fil d’or (També s’usa amb la forma ros com fil d’or)