REALISTA

1. relatiu o pertanyent al realisme, als realistes

del natural SP, expressió aplicada a l’execució d’una obra d’art en la qual hom pren model de la realitat i no d’una altra representació (EC)

Dibuix del natural / Copiar del natural (EC)

2. que solament l’interessen les coses reals, no les imaginàries

tocar de peus a terra SV, veure la realitat de les coses (R-M)

Sempre fantasieja, no toca de peus a terra i té moltes decepcions (R-M)

fer volar coloms (ant.), viure d’il·lusions (ant.), somiar truites (ant.), somiar despert (ant.), tenir pardals al cap (ant.), veure (alguna cosa) de color de rosa (ant.), estar carregat de solfes (ant.), castells de vent (p.ext.)