REMARCAR

fer el reclam SV, cridar l’atenció sobre les qualitats d’una cosa (IEC)

El venedor feia el reclam dels cogombres i pastanagues que portava

cridar l’atenció (d’algú)