RESPONDRE

donar la cara (per algú) SV, respondre per algú (IEC)

És un irresponsable, sempre necessita algú que doni la cara per ell

treure la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.), donar la cara (en alguna cosa) (p.ext.), treure la cara (en alguna cosa) (p.ext.)

fer de resposta SV, respondre de paraula / respondre (Fr, EC)

Saps que vaig fer de resposta a l’examen? Que Olot era la capital del Bages i no de la Garrotxa

mostrar la cara (per algú) SV, respondre d’algú, sortir a la seva defensa (IEC)

Va haver de mostrar la cara pels seus amics i va fer-se càrrec de les despeses que havien ocasionat

donar la cara (per algú), treure la cara (per algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.)

tornar-li la pilota (a algú) SV, donar resposta escaient a una escomesa, etc. (IEC)

Va tornar la pilota a tots els qui havien criticat la seva obra

fer el xau-xau (p.ext.)

treure la cara (per algú) SV, respondre dels fets d’algú (R-M)

El seu pare ja no vol treure la cara per ell; ja està cansat de pagar-li els deutes / Li té una gran estimació; per això sempre que cal treu la cara per ell (R-M)

donar la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.), donar la cara (en alguna cosa) (p.ext.), treure la cara (en alguna cosa) (p.ext.)

ANT

no tornar mot SV, no tornar resposta (IEC)

Quan va marxar, no va tornar mot als qui li havien dit adéu

no tenir res a dir

no saber què dir (p.ext.)