RESSORTIR

fer bot SV, ésser voluminós / formar protuberància; un cos que descansa o recolza en una superfície, sobresortir-ne molt (o poc) (R-M, IEC)

La maleta fa bot perquè és més gran que la criatura que la porta / Mirat des d’aquí, fa més bot l’arbre que la casa; és una barraqueta / Feia més bot la càrrega que el vehicle (També s’usa amb els quantificadors més, molt i poc en posició prenominal) (*, R-M, EC)

fer mota, parar mota