RUGOSITAT

banda acústica SN, expressió usada per a referir-se a una sèrie de petites prominències col·locades a l’asfalt d’una carretera o via pública per tal de moderar la velocitat de circulació dels vehicles

Han demanat que hi hagi una banda acústica abans de cada pas de vianants / Cal que en aquella via hi facin bandes acústiques, perquè els conductors s’excedeixen en la velocitat