REPETIDAMENT

més de cent vegades SQ, [dir, fer, etc.] moltes vegades (una cosa) (EC)

Com pot ser que te n’hagis oblidat, si t’ho he dit més de cent vegades?

una i altra vegada

una i altra vegada SCoord, repetidament / moltes vegades (R-M, *)

Aquella tarda va passar una i altra vegada davant del cafè, però no va decidir-se a entrar-hi / Li has de dir les coses una i altra vegada perquè et faci cas (R-M)

més de cent vegades

ésser la cançó de l’enfadós (p.ext.), altra vegada (p.ext.)