REPUGNAR

fer-li pudor (a algú) SV, pudir-li (a algú), fer-li fàstic (IEC)

Ja em fa pudor de tant sentir a parlar d’aquestes idees / Em fa pudor la hipocresia dels polítics (EC, *)

fer tres coses: fàstic, vòmit i pudor (a algú); fer ois (a algú)

fer nassos (a alguna cosa) SV, mostrar repugnància a una cosa, no voler-la, refusar-la (A-M)

Va fer nassos a la vianda, tot i que semblava molt ben cuinada

fer ois (a algú)

posar-hi call (p.ext.)

fer ois (a algú) SV, repugnar / fer fàstic, ésser extremadament repugnant (Fr, *)

Aquesta medecina em fa ois (A-M)

fer tres coses: fàstic, vòmit i pudor (a algú); fer-li pudor (a algú); fer nassos (a alguna cosa)

tenir (alguna cosa) en fàstic (p.ext.), fer tiretes (p.ext.)

fer tres coses: fàstic, vòmit i pudor (a algú) SV, repugnar en extrem / ésser una cosa o persona molt fastidiosa; es diu amb indignació i menyspreu a una persona que està molestant des d’estona (R-M, A-M)

Aquest assumpte tan lleig fa tres coses: fàstic, vòmit i pudor / Aquell espectacle feia tres coses (També s’usa amb la forma fer tres coses (a algú)) (*, R-M)

fer ois (a algú), fer-li pudor (a algú)

posar-hi call (p.ext.)

girar el ventrell (a algú) SV, fer oi, produir ganes de vomitar / provocar nàusees, fer fàstic (A-M, EC)

La manera com tractes la gent em gira el ventrell, ets un egoista i un materialista / Les conseqüències d’una guerra remouen el ventrell a qualsevol (També s’usa amb els verbs regirar i remoure, i amb el nom ventre)

regirar l’estómac (a algú), regirar els esperits (a algú)

treure les tripes per la boca (p.ext.)

regirar els esperits (a algú) SV, provocar repugnància (R-M)

Aquesta pudor regira els esperits; és insuportable (R-M)

girar el ventrell (a algú), regirar l’estómac (a algú)

treure les tripes per la boca (p.ext.)

tombar d’esquena (algú) SV, provocar, una cosa, una sensació de rebuig per la mala olor que desprèn (EC)

En entrar a la casa es va sentir una pudor que tombava d’esquena / Quan va entrar la Maria dins l’habitació, va sentir una ferum que la va tombar d’esquena