RECTIFICAR

esmenar la plana (a algú) SV, corregir / pretendre rectificar el que fa o diu (R-M, A-M)

Quan va voler esmenar la plana al conferenciant, ningú no el va voler escoltar / És d’aquelles persones que escolta atentament per esmenar la plana als altres (R-M, *)

fer llaurar dret (algú) (p.ext.), fer anar dret (algú) (p.ext.)

salvar un error SV, fer constar al peu d’un document la validesa de l’esmena (IEC)

Ja acabo, salvo un error per tal de deixar la feina enllestida i ja podrem anar-nos-en

peu de pàgina (p.ext.), fer uns tocs (p.ext.), treball de llima (p.ext.)