REFORMATORI

casa de correcció SN, institució judicial disciplinària per a menors / casa on són reeducats els infants delinqüents (R-M, IEC)

Només té catorze anys i no pot anar a la presó; el posaran en una casa de correcció (R-M)