FUTUR

demà passat SAdv, el dia que fa dos després d’avui (IEC)

Demà no podré venir, però procuraré venir demà passat (R-M)

despús-demà, l’endemà passat

demà passat l’altre (p.ext.)

FUTUR

demà passat l’altre SAdv, el dia que fa tres després d’avui / el dia que fa dos després de demà (R-M, IEC)

Estigues dos dies sense venir; pots tornar demà passat l’altre (R-M)

l’endemà passat l’altre; demà passat no, l’altre

demà passat (p.ext.)

FUTUR

demà passat no, l’altre SAdv, el dia que fa dos després de demà (EC)

Ens trobarem demà passat no, l’altre, perquè fins d’aquí tres dies estic molt ocupat

demà passat l’altre