FUTUR

a la llarga SP, després d’haver passat temps / passat molt de temps (R-M, IEC)

Treballes massa hores i dorms poc; a la llarga trobaràs les males conseqüències d’aquest excés / Les coses cares a la llarga són més barates (R-M, EC)

a llarg tret, amb el temps, a carrera llarga, temps a venir, tard o d’hora

a poc a poc (p.ext.)

a llarg terme SP, dins d’un període llarg de temps

Manllevar una cosa a llarg terme / A llarg terme es vendran el negoci (EC, *)

a llarg termini, a llarg tret

a curt terme (ant.), a mitjà terme (p.ext.)

a llarg termini SP, dins d’un període llarg de temps (IEC)

L’operaran a llarg termini

a llarg terme, a llarg tret

a curt termini (ant.), a mitjà termini (p.ext.)

a mitjà terme SP, dins d’un període mitjà de temps

Es casaran a mitjà terme

a mitjà termini

a curt terme (p.ext.), a llarg terme (p.ext.)

a mitjà termini SP, dins d’un període mitjà de temps

Les obres s’acabaran a mitjà termini

a mitjà terme

a curt termini (p.ext.), a llarg termini (p.ext.)

a partir d’ara SP, expressió per a denotar un període de temps a partir d’un moment present en endavant

A partir d’ara deixaré de fumar

d’ara endavant, des d’ara, d’avui endavant, d’ací avant

amb el temps SP, quan hagi passat algun temps / després de recórrer un cert espai de temps (R-M, EC)

Ara sofreix molt per la mort del seu fill, però amb el temps arribarà a consolar-se’n; la seva malaltia era inguarible (R-M)

a la llarga, a carrera llarga, tard o d’hora

al cap (d’algun temps) (p.ext.)

avui per demà que SAdv, expressió emprada per a indicar el dia indeterminat en què s’esdevindrà alguna cosa (IEC)

No ho llencis; avui per demà que vulguis adobar-ho et pot quedar molt bé; té un cert valor d’antiguitat (R-M)

mai que, demà que, mai per mai que

d’ací avant SP, a comptar des d’ara

D’ací avant em portaré més bé amb tu (A-M)

d’ara endavant, en endavant, a partir d’ara, d’avui endavant, des d’ara

d’ací en avant (v.f.)

d’aquí a SP, al cap (d’un espai de temps) a comptar des d’ara (IEC)

D’aquí a vint dies començaran les obres (EC)

d’avui en quinze (p.ext.), d’avui en vuit (p.ext.)

d’ara endavant SP, des d’aquest moment / a comptar des d’ara (R-M, IEC)

D’ara endavant t’encarregaràs d’aquesta feina (R-M)

d’avui endavant, a partir d’ara, d’ací avant, des d’ara, en endavant

sempre més (p.ext.)

d’avui en quinze SP, al cap de quinze dies a partir d’avui (IEC)

Em sembla que d’avui en quinze ja marxen cap a la casa nova (També s’usa amb la forma de demà en quinze)

d’avui en vuit (p.ext.), d’aquí a (p.ext.)

d’avui en vuit SP, al cap de vuit dies a partir d’avui (IEC)

D’avui en vuit arribaran els nostres cosins d’Itàlia (També s’usa amb la forma de demà en vuit) (R-M)

d’avui en quinze (p.ext.), la setmana entrant (p.ext.), d’aquí a (p.ext.)

d’avui endavant SP, a comptar des d’ara (IEC)

D’avui endavant tothom li haurà de dir de vostè

d’ara endavant, en endavant, a partir d’ara, d’ací avant, des d’ara

de cara a SP, cap a un temps futur

Ara no hi ha melons, però de cara a l’estiu ja se’n trobaran, de moment encara no és la temporada d’aquesta fruita / Ho vol tenir enllestit de cara a divendres

temps a venir (p.ext.)

demà passat SAdv, el dia que fa dos després d’avui (IEC)

Demà no podré venir, però procuraré venir demà passat (R-M)

despús-demà, l’endemà passat

demà passat l’altre (p.ext.)

demà passat l’altre SAdv, el dia que fa tres després d’avui / el dia que fa dos després de demà (R-M, IEC)

Estigues dos dies sense venir; pots tornar demà passat l’altre (R-M)

l’endemà passat l’altre; demà passat no, l’altre

demà passat (p.ext.)

demà passat no, l’altre SAdv, el dia que fa dos després de demà (EC)

Ens trobarem demà passat no, l’altre, perquè fins d’aquí tres dies estic molt ocupat

demà passat l’altre

demà que SAdv, si algun dia / el dia (futur) en què (R-M, IEC)

Això sempre és útil; compra-ho; demà que ho necessitis, ja ho tindràs i ho hauràs pagat a millor preu / Demà que ella mori, hauran d’anar tots a captar (R-M, *)

avui per demà que, mai que, mai per mai que

des d’ara SP, expressió per a denotar un període de temps des del moment present en endavant

Et prometo que des d’ara em portaré bé amb tu

d’ara endavant, a partir d’ara, d’ací avant, en endavant, d’avui endavant

despús-demà SAdv, el dia posterior a demà (R-M)

No tindrem la reunió fins despús-demà (R-M)

demà passat, l’endemà passat

[Compost]

el dia de demà SD, el temps a venir / en el temps futur (R-M, *)

Cal que t’esforcis ara per assegurar-te una bona situació per al dia de demà / Si ara no aprens a ésser ordenat el dia de demà ho trobaràs a mancar (R-M, Fr)

temps a venir, al seu dia

el dia d’avui (p.ext.), pensar en el dia de demà (p.ext.)

en endavant SP, a comptar des d’ara (IEC)

En endavant et faràs el llit cada matí

d’ara endavant, d’avui endavant, d’ací avant, des d’ara

l’endemà SD, dia que segueix immediatament aquell del qual hom parla (IEC)

L’endemà de Nadal (IEC)

a l’altre dia

l’endemà passat SD, el dia que segueix immediatament l’endemà (IEC)

Ens trobarem l’endemà passat

demà passat, despús-demà

l’endemà passat l’altre (p.ext.)

l’endemà passat l’altre SD, el dia que fa tres després d’un dia determinat / el dia que fa tres després d’avui (IEC)

El dia dels Sants Innocents és l’endemà passat l’altre del dia de Nadal

demà passat l’altre

l’endemà passat (p.ext.)

temps a venir SN, [en] el temps futur (R-M)

Ara sembla un carrer prou ample, però, temps a venir, si el trànsit continua augmentant, resultarà estret (R-M)

el dia de demà, a la llarga

de cara a (p.ext.)

un dia SQ, un dia futur indeterminat (EC)

Un dia vindrem a casa vostra a sopar

un dia d’aquests, al seu dia

un dia o altre (p.ext.)

un dia d’aquests SQ, un dia futur indeterminat

Un dia d’aquests vindré a sopar a casa vostra

un dia, al seu dia

un dia o altre (p.ext.)