ÈMFASI

bo i SA, anteposat a un adjectiu, adverbi o gerundi, serveix per a emfasitzar-lo / emfasitza un gerundi, un participi, un adverbi (IEC, R-M)

El va tirar a l’aigua bo i vestit / Treballaven bo i cantant / La vaig trobar bo i dormint (S’usa seguida d’un adjectiu o d’un gerundi) (R-M, EC, *)

tot i (p.ext.)

EXCEL·LENT

el bo i millor de SD, que excel·leix en el seu gènere (R-M)

Va assistir a la festa el bo i millor del poble / Ha comprat el bo i millor de cada botiga / El grup d’en Joan és el bo i millor de la classe (R-M, *, *)

la flor i nata de

IL·LÈS

bo i sa SCoord, sa i estalvi / escapat d’un perill, sense haver-ne rebut gens de dany (EC, *)

Va sortir bo i sa de l’enfonsament del vaixell

sa i estalvi, sana i salva, caure de potes com els gats

de mort (ant.), fet un sant Llàtzer (ant.), fet un Cristo (ant.)

PERESÓS

tenir el menjar de bo i el treballar de malalt SV, menjar molt i treballar poc (A-M)

Quan és l’hora de fer feina desapareix, té el menjar de bo i el treballar de malalt

tenir un os al ventre, haver-lo mossegat el gos d’en Mandra, tenir l’esquena dreta, tenir el llangardaix amarrat a l’esquena

de la taula al llit i del llit a la taula (p.ext.)