XUMAR

beure a broc d’ampolla SV, traguejar directament de l’ampolla / beure aplicant els llavis en el punt d’on brolla el líquid (el galet del càntir, el broc de l’ampolla, etc.) (R-M, EC)

No teníem gots i havíem de beure a broc d’ampolla / Queda molt malament això de beure a broc d’ampolla (R-M, *)

beure a morro, beure a morrull, beure amorrat

beure a raig (p.ext.), beure a galet (p.ext.), beure a xerric (p.ext.), beure a xarrup (p.ext.)

beure a morrull SV, beure aplicant els llavis en el punt d’on brolla el líquid (el galet del càntir, el broc de l’ampolla, etc.) (EC)

No beguis a morrull a cap font; pot ésser bruta / És de mala educació beure a morrull (R-M, *)

beure a morro, beure a broc d’ampolla, beure amorrat

beure a popet SV, al galet / beure aplicant els llavis en el punt d’on brolla el líquid (el galet del càntir, el broc de l’ampolla, etc.) (A-M, *)

Tu beus a popet (A-M)

beure a galet (p.ext.)

[Organyà (A-M)]

beure amorrat SV, beure aplicant els llavis en el punt d’on brolla el líquid (el galet del càntir, el broc de l’ampolla, etc.) (EC)

No beguis amorrat de l’ampolla, que ja saps que al pare no li agrada que ho facis

beure a morro, beure a morrull, beure a broc d’ampolla