XIUXIUEJAR

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) SV, parlar a algú en veu baixa o aconsellant-li alguna cosa d’amagat (A-M)

Li va bufar el secret a l’orella / Li va bufar a l’orella quines eren les respostes correctes

parlar a l’orella

fer saber (alguna cosa, a algú) (p.ext.), a cau d’orella (p.ext.), no sentir-lo ni el coll de la camisa (p.ext.)

parlar a l’orella SV, parlar amb qualcú aplicant-li la boca a l’orella (A-M)

Això millor que ho parlem a l’orella, no fos cas que ens sentís el Vicenç

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú), a cau d’orella

no sentir-lo ni el coll de la camisa (p.ext.)