XIPOLLEIG

xip-xap SN, onomatopeia del clapoteig de l’aigua (R-M)

En sortir de l’escola ens agradava fer xip-xap als clots plens d’aigua de la pluja (R-M)

[Reduplicatiu]