XARXA

en anell SP, xarxa de distribució formada completament o principalment per circuits formant bucles o anells, els dos extrems dels quals són alimentats per la mateixa font, de manera que l’energia pot ésser fornida indistintament en l’un o l’altre sentit (EC)

Es tracta d’un circuit en anell

en bucle

en bucle SP, xarxa de distribució formada completament o principalment per circuits formant bucles o anells, els dos extrems dels quals són alimentats per la mateixa font, de manera que l’energia pot ésser fornida indistintament en l’un o l’altre sentit (EC)

Ens han vingut a instal·lar una xarxa en bucle

en anell