VULGAR

de baixa estofa SP, vulgar / dit per a referir-se a la gent de l’estament humil (A-M, *)

No és gens orgullós; té molts amics entre la gent més senzilla del poble, però no pot suportar la gent de baixa estofa, grollera i esqueixada / Només cal sentir-lo parlar per adonar-se que és de baixa estofa (S’usa normalment com a complement dels noms dona, home, gent i persona) (R-M)

de baixa mà, gent de poc braç

el baix poble (p.ext.), els baixos fons (p.ext.), el millor de cada casa (p.ext.)

de baixa mà SP, bast / (dit de) l’estament humil (R-M, Fr)

Són gent de baixa mà i de tracte ordinari (S’usa normalment com a complement dels noms dona, home, gent i persona) (R-M)

de baixa estofa, gent de poc braç

el baix poble (p.ext.), els baixos fons (p.ext.)

de pa sucat amb oli SP, fet amb negligència, mancat de valor / una cosa, ésser molt fàcil o de poca consistència, de poc valor (EC, IEC)

Per la qualitat que té sembla de pa sucat amb oli

de pa i figa, de pa i raves, de pacotilla, d’estar per casa, de segona categoria

de cap d’ala (ant.), de cap de brot (ant.), de patent (ant.)

[Vallès (A-M)]

fer tant de paper com en Palou a sa Pobla SV, no distingir-se gens, no ésser considerat com a persona o cosa de vàlua (A-M)

Si l’enviam en representació de s’empresa farà tant de paper com en Palou a sa Pobla: no li farà cas ningú / Aquest fa tant de paper com en Palou a sa Pobla

fer tant de paper com una butlla vella, fer pocs pets pudents, no matar moros

fer el ridícul (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer tant de paper com una butlla vella SV, no distingir-se gens, no ésser considerat com a persona o cosa de vàlua / no fer gens de paper, no ésser considerat bo per a res (A-M)

Tothom el va deixar plantat qui feia tant de paper com una butlla vella / Sempre braveja, però en realitat fa tant de paper com una butlla vella: ningú no el té en compte per a res (A-M, *)

fer tant de paper com en Palou a sa Pobla, no fer cap pet que pudi, portar pocs capellans a l’enterrament

[Mall. (A-M)]

terra a terra SN, vulgar / dit per a referir-se a un estil vulgar (Fr, *)

L’estil terra a terra de les seves obres no li permetia triomfar a les sales d’art