VOLTATGE

alta tensió SN, tensió superior a 250 V, i generalment de milers de volts, destinada al transport d’energia elèctrica a través de línies, anomenades, per això, d’alta tensió (EC)

Han instal·lat una torre d’alta tensió en un lloc molt perillós / És un expert en el camp de l’alt voltatge (També s’usa amb la forma alt voltatge)

baixa tensió (p.ext.)