VOLTAR

anar d’Herodes a Pilat SV, anar repetidament d’un lloc a l’altre sense profit (P)

Ja n’estic tip d’anar d’Herodes a Pilat sense resoldre res (R-M)

d’ací d’allà (p.ext.), fer anar (algú) com una pilota (p.ext.)

anar de la Seca a la Meca SV, anar d’un lloc a l’altre, caminar molt, fer llargs viatges (A-M)

Sempre va de la Seca a la Meca. No li agrada estar gaire temps seguit en un mateix lloc

córrer la Seca i la Meca i la vall d’Andorra, trescar la Seca i la Meca

anar per aquests mons de Déu SV, (anar) per diferents llocs, pel món (EC)

Va per aquests mons de Déu com si anés pel seu poble, s’ho coneix tot molt bé

anar pel món, córrer fortuna

a la ventura (p.ext.)

córrer la gandaina SV, anar a voltar / trescar d’un lloc a l’altre, anar per ací per allà, generalment per mal fi o per coses de poc profit (R-M, A-M)

Si no els obligués a quedar-se el seu pare, sempre correrien la gandaina; no saben estar-se a casa / Els lladres eren a córrer la gandaina (R-M, A-M)

anar a córrer-la

[Mall. (A-M), gandaina: mot no registrat a l’IEC]