VOLTAIRE

no caure-li la casa a sobre (a algú) O, es diu d’una persona que passeja molt, que està poc temps dins de casa seva

Al teu marit no li caurà la casa a sobre, no. Es passa gairebé tota la setmana de viatge! / Si no surt avui, després d’estar tants dies fent repòs, li caurà la casa al damunt (També s’usa amb la forma no caure-li la casa al damunt (a algú))

no caure-li les teulades damunt (a algú)

ésser de casa (ant.), ocell de gàbia (ant.)

no caure-li les teulades damunt (a algú) O, es diu d’una persona que es passeja molt, que està poc temps dins casa seva (A-M)

Al teu fill no li cauran les teulades damunt, no. Es passa el dia fora de casa!

no caure-li la casa a sobre (a algú)

ésser de casa (ant.), ocell de gàbia (ant.)