VOLER

donar-li la gana (a algú) SV, voler fer (alguna cosa) tant sí com no, encara que sigui contra la voluntat o la raó d’altri (IEC)

Fa sempre el que li dóna la gana / Per què ho fas, això? —Perquè em dóna la gana / No li dóna la gana de venir / No em dóna la gana de seguir les vostres decisions; jo faré el que cregui més eficaç (També s’usa amb la forma donar-li la real gana (a algú)) (EC, Fr, IEC, R-M)

passar-li pels collons (a algú), passar-li pels pebrots (a algú)

perquè sí (p.ext.)

ficar-se-li al cap (a algú) SV, voler / tenir la intenció de fer alguna cosa (Fr, *)

Se li ha ficat al cap regalar un ordinador nou al seu fill

fer pensament (de fer alguna cosa), fer compte (de fer alguna cosa)

ficar-se (alguna cosa) al cap (p.ext.), endur-se (alguna cosa) amb els ulls (p.ext.), anar darrere (d’alguna cosa) (p.ext.)

passar-li pels collons (a algú) SV, voler fer alguna cosa tant sí com no, encara que sigui contra la voluntat o la raó d’altri / donar-li la gana de fer alguna cosa (*, EC)

Farà el que li passi pels collons, no et preocupis

passar-li pels pebrots (a algú), donar-li la gana (a algú)

passar-li pels pebrots (a algú) SV, voler fer alguna cosa tant sí com no, encara que sigui contra la voluntat o la raó d’altri

Si li passa pels pebrots de fer campana de classe, no hi anirà

passar-li pels collons (a algú), donar-li la gana (a algú)

ANT

no voler estar en la pell (d’algú) SV, no voler estar en les condicions dolentes en què es troba (IEC)

No voldria estar en la pell d’una dona maltractada pel seu marit / No voldria estar en la seva pell (S’usa en imperfet d’indicatiu i en condicional)

no voldria pas ésser (algú)