VOLENTEROSAMENT

a mans besades SP, amb molt gust / gustosament, volenterosament, amb satisfacció (IEC, *)

Ell va acceptar a mans besades la proposta que li feien; sempre havia desitjat una ocasió com aquella (R-M)

de bona gana, amb molt de gust, de cor, de grat

a pler SP, segons el propi desig / volenterosament (R-M, IEC)

Avui sí que he rigut a pler amb els pallassos del circ / Si t’agraden els caramels, d’aquesta capsa pots agafar-ne a pler; són tots per a vosaltres (R-M)

de gust

a tesa (p.ext.)

amb molt de gust SP, gustosament / amb satisfacció (R-M, *)

Li va deixar amb molt de gust la seva màquina d’escriure (R-M)

de grat, de bona gana, de cor, de gust, a mans besades, amb els braços oberts

de mala gana (ant.), a contracor (ant.), prendre (algú o alguna cosa) en grat (p.ext.), prendre la bona voluntat (p.ext.)

de bona gana SP, amb satisfacció / amb molt gust, volenterosament (R-M, IEC)

Vaig veure que acceptava la invitació de bona gana / Els ho concedí de bona gana (R-M, EC)

de grat, de cor, de gust, a mans besades, amb els braços oberts, amb molt de gust

de mala gana (ant.)

de cor SP, ben de grat / amb satisfacció, amb gust, voluntàriament (IEC, *)

Ho faré de cor perquè sé que li fa molta il·lusió / Vaig veure que m’ho oferia de tot cor i vaig acceptar-ho (També s’usa amb el modificador bon o amb el quantificador tot en posició prenominal) (*, R-M)

de bona gana, de grat, de gust, amb molt de gust, a mans besades

de mal cor (ant.), de mala gana (ant.), a contracor (ant.), a desgrat de (ant.), a repèl (ant.), en cos i ànima (p.ext.)

de grat SP, amb satisfacció / amb gust, voluntàriament (R-M, EC)

Ho vaig acceptar perquè vaig veure que m’ho oferia de grat / T’acompanyaria de bon grat, però no puc deixar la feina (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, *)

de bona gana, de gust, amb molt de gust, de cor, a mans besades

per grat (v.f.), de mala gana (ant.), de mal grat (ant.), a repèl (ant.), a contracor (ant.), prendre (algú o alguna cosa) en grat (p.ext.), prendre la bona voluntat (p.ext.)

de gust SP, gustosament / amb satisfacció, amb molt gust, volenterosament (R-M, *)

Quan parla tothom l’escolta de gust / De bon gust vindria amb vosaltres, però he de ser a casa a les vuit (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, *)

de bona gana, de grat, amb molt de gust, a pler, de cor

de mala gana (ant.)