VOLENTERÓS

fer de la necessitat virtut SV, fer voluntàriament allò que de totes maneres s’hauria de fer obligatòriament (IEC)

Jo faré de la necessitat virtut, és a dir, jo faré de bona gana el que jo seria obligat a fer per necessitat (A-M)