VOLENÇA

perquè no SConj, expressió usada per a indicar que alguna cosa no es fa, malgrat que no hi hagi cap motiu especial per a no fer-la

—Per quin motiu no vols anar a casa de l’oncle? —Perquè no, i punt!

perquè sí (ant.)

perquè sí SConj, expressió usada per a indicar que alguna cosa es fa sense cap motiu en especial

—Per què fas aquest pastís? —Perquè sí. Mira, em ve de gust

perquè no (ant.), donar-li la gana (a algú) (p.ext.), per la seva bona cara (p.ext.)