VOCACIÓ

tenir tirada SV, tendir / tenir inclinació per una professió, un estat, etc. (R-M, *)

No vol estudiar ciències; té tirada per les arts plàstiques (R-M)

estimar-se més (p.ext.)