VIVENT

amb vida SP, vivent / essent viu (A-M, *)

Aquí no queda ningú amb vida (A-M)

sa i estalvi (p.ext.), sana i salva (p.ext.)