VITALITAT

les sangs noves SD, la remoció fisiològica i augment de vitalitat, propis del temps de primavera (A-M)

Amb la primavera arriben les sangs noves. La gent se sol sentir més animada