VITALÍCIAMENT

a violari SP, vitalíciament, per tota la vida (EC)

Era un càrrec a violari

de per vida

per a tota la vida (p.ext.), per sempre (p.ext.)