VISTA

a la vista (d’alguna cosa) SP, en veure alguna cosa

A la vista d’aquell espectacle, van estimar-se més callar (IEC)

a vista (d’alguna cosa) (v.f.)

a simple vista SP, amb la vista humana tota sola, sense auxili d’instruments òptics artificials (A-M)

I no parlem dels microbis que no es veuen a simple vista (A-M)

a ull nu

a ulls veients (p.ext.)

a ull nu SP, sense l’auxili d’un aparell òptic / sense servir-se d’ullera (IEC, A-M)

Té molt bona vista malgrat els seus anys; a ull nu coneix la gent a una gran distància / Els estels que es veuen a ull nu / Observava el fòssil a ull, sense el microscopi (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M, EC, *)

a simple vista