VIST

conèixer (algú) de vista SV, conèixer algú per haver-lo vist algun cop / no haver-lo tractat mai, però haver-lo vist alguna vegada o moltes vegades (IEC, EC)

Conec aquest noi de vista, però mai no hi he tingut cap conversa

ANT

ésser car de veure SV, no deixar-se veure sinó de tard en tard (IEC)

El seu cosí és car de veure; no li agrada gens anar de visita / Feia molts dies que no et vèiem, ets car de veure (R-M, *)

trobar-se (algú) fins a la sopa (ant.), fer-se trobadís (ant.), perdre (algú o alguna cosa) de vista (p.ext.), perdre-li la pista (a algú) (p.ext.)