VISITANT

de visita SP, passant un temps més o menys llarg amb algú a casa seva, al seu despatx, etc., per amistat, per cortesia, etc.

Aquesta tarda ha anat de visita a casa dels seus oncles / Van venir de visita ahir i s’hi estaran uns quants dies / Tinc els meus sogres de visita i no els puc desatendre ni un instant. No vull quedar malament / És de visita (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, ésser, sortir, venir, etc.)