VISCA

llarga vida a SN, exclamació usada per a expressar el suport fervorós a algú o alguna cosa

Llarga vida a la reina! / Llarga vida a la democràcia!

a baix (ant.)

ANT

a baix SP, exclamació hostil contra algú o alguna cosa (IEC)

El poble reclama els seus drets; a baix la injustícia! / Mori! A baix! A baix els tirans! (R-M, Fr)

llarga vida a (ant.), en contra de (p.ext.)