VINENT

la setmana entrant SD, la setmana propera / (mes, setmana) que va a entrar, que és immediat al present o al que acaba d’indicar-se (R-M, A-M)

La setmana entrant no hi ha classe / El mes entrant comencem les vacances (També s’usa amb el nom mes) (EC, *)

dies entrants (p.ext.), d’avui en vuit (p.ext.)

primer vinent SQ, vinent, propvinent (EC)

L’any primer vinent (S’usa després de substantius que denoten períodes temporals com els noms dels dies de la setmana, any, mes, setmana, etc.) (A-M)