VIGORÓS

dret com un all SA, molt dret, que manifesta tenir molt de vigor (A-M)

Abans estava trist i ensopit, però darrerament sempre va dret com un all / Sempre l’he vist test com un all (També s’usa amb l’adjectiu test)

fort com un all bruixat (ant.), trempat com un all (p.ext.)

[Manresa (A-M)]

més fort que un roure SA, es diu d’una persona o cosa molt sòlida o vigorosa (A-M)

Aquest any tothom ha passat la grip menys ell, és més fort que un roure

fort com un roure, fort com un toro

tenir set vides, com els gats SV, tenir molta vitalitat, viure molt de temps i malgrat molts de perills / expressió emprada per a referir-se a algú que, per la seva bona sort o fortalesa, ha salvat la vida, o hom creu que la salvarà, en circumstàncies extremament perilloses (A-M, EC)

En Màrius té set vides, com els gats. Ha tingut diversos accidents, però mai no s’ha fet res (També s’usa amb el numeral nou)

viure més que un cul de morter