VIGILAT

a ull SP, sota la vigilància, amb guardes de vista (A-M)

Mantenien a ull els presoners, perquè no s’escapessin

no perdre (algú o alguna cosa) de vista (inv.), donar un cop d’ull a (inv.), estar en observació (p.ext.)

estar en observació SV, algú o alguna cosa, estar sota vigilància per tal de veure com evoluciona o els canvis que pateix

El malalt està en observació, perquè no està responent al tractament com era d’esperar

tenir (algú o alguna cosa) en observació (inv.), posar (algú o alguna cosa) en observació (inv.), a ull (p.ext.)