VIGILÀNCIA

ull de l’amo SN, la vigilància que solament l’amo posa en els seus afers (IEC)

Això no es pot vendre sense abans haver passat per l’ull de l’amo

un pam d’ulls SQ, expressió emprada per a ponderar la vigilància / vigilar atentament alguna cosa (IEC, Fr)

Obrir un pam d’ulls / Durant tota l’excursió, el monitor va estar amb un pam d’ulls perquè els nens no es perdessin (EC, *)

fer el cap viu (p.ext.), obrir els ulls (p.ext.), dormir amb els ulls oberts (p.ext.), no perdre (algú o alguna cosa) de vista (p.ext.), ull viu (p.ext.), fer uns ulls com unes taronges (p.ext.)