VICTÒRIA

corona de llorer SN, símbol de victòria / corona que es posa com a recompensa d’una victòria, com a distinció militar o cívica (R-M, *)

És un gran poeta i de ben jove ja duu la corona de llorer; tothom reconeix el seu mèrit / S’ha sabut guanyar la corona de llorer amb el propi esforç (R-M)

victòria pírrica SN, victòria que aporta més danys que no pas avantatges (EC)

Aquella batalla fou una victòria pírrica, no fou gens profitosa per al nostre poble