VI

vi de la bóta del racó SN, el millor vi / el vi més vell o millor del celler (R-M, IEC)

El celler guarda el vi de la bóta del racó (R-M)

xarop de pàmpol SN, vi / suc de raïm fermentat (R-M, *)

Aquest infeliç tot ho cura amb xarop de pàmpol; el seu metge és l’ampolla del vi (R-M)