VEURE

veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes SV, veure de costat

L’he vist d’esquitllentes / He vist d’esquitllentes com ell entrava al despatx del director (EC, *)

mirar (algú o alguna cosa) de biaix, veure (algú o alguna cosa) de gairell, mirar (algú o alguna cosa) al gairó, mirar (algú o alguna cosa) de reüll, mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull, de rellisquentes

d’esquitllada (p.ext.)

veure (algú o alguna cosa) de gairell SV, veure de costat

M’ha passat pel costat i l’he vist de gairell / He vist l’accident de gairell

veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes, mirar (algú o alguna cosa) de biaix, mirar (algú o alguna cosa) al gairó, mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull, mirar (algú o alguna cosa) de reüll

ANT

ja haver vist prou (algú) SV, deixar de veure algú, de freqüentar-lo

Amb l’esbroncada que li va clavar, ja l’ha vist prou

perdre-li la pista (a algú), fer-li un nus a la cua a, cantar-li el gori-gori (a alguna cosa)

ANT

no llucar-hi SV, no veure-hi per manca de claror, de proximitat, etc.

Amb aquesta llum no hi lluco (EC)

ANT

no veure (algú o alguna cosa) ni blanc ni negre SV, no veure gens algú o alguna cosa (A-M)

No veia el quadre ni blanc ni negre

no veure sol ni lluna (p.ext.)

ANT

perdre (algú o alguna cosa) de vista SV, cessar de veure algú, de freqüentar-lo (IEC)

He perdut en Pere de vista ja fa molta estona / Fa tres anys que l’he perdut de vista / Vam perdre de vista el vaixell / El globus va anar pujant vertiginosament fins a perdre’s de vista cel enllà / L’ocell prengué volada i es perdé de vista (*, IEC, *, R-M, R-M)

perdre-li la pista (a algú)

ésser car de veure (p.ext.)

ANT

perdre-li la pista (a algú) SV, cessar de veure algú, de freqüentar-lo

—Saps alguna cosa del Marc? —La veritat és que no: ja fa uns mesos que li he perdut la pista

perdre (algú o alguna cosa) de vista, ja haver vist prou (algú)

ésser car de veure (p.ext.)