VEU

canviar la veu SV, alterar la veu, els nens, en entrar a la pubertat

Estava canviant la veu i, quan parlava, feia galls / En poc temps, ha crescut molt, fins i tot ja ha mudat la veu (També s’usa amb el verb mudar)

canviar de veu (v.f.), fer el canvi (p.ext.)

do de pit SN, nota aguda de tenor (corresponent al do4) feta amb veu de pit (EC)

El tenor ha fet un do de pit

veu de pit (p.ext.), raig de veu (p.ext.)

estar en veu SV, tenir la veu clara per a poder cantar / tenir la veu en bon estat per a cantar (IEC, EC)

La setmana passada feia veu de nas perquè estava refredat i no va poder actuar, però avui ja està en veu

aclarir-se la veu (p.ext.), aclarir-se el coll (p.ext.)

fil de veu SN, veu molt feble (Fr)

Ella va contestar-li amb un fil de veu gairebé imperceptible / Té un fil de veu, que no sé mai què diu / Amb un fil de veu va dir que no hi estava d’acord (R-M, EC, *)

veu de tro (ant.), a cau d’orella (p.ext.)

llengua de draps SN, parlament confús, gens clar / parlar sense claredat, confusament (*, A-M)

L’alcalde…, com era farfallós, en aquella llengua de draps que Déu li havia dat… (A-M)

parlar fosc (p.ext.), fer embuts (p.ext.)

raig de veu SN, durada considerable de la veu d’un qui canta (A-M)

Aquella soprano tenia un bon raig de veu

tenir veu (p.ext.), do de pit (p.ext.)

tenir veu SV, tenir bona veu per a cantar / tenir una veu prou potent i afinada per a cantar, recitar, etc. (EC, *)

Si tingués veu, podria cantar aquesta ària / Aquesta soprano té bona veu; arribarà lluny / Aquest noi no té veu per a ser locutor de ràdio (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

raig de veu (p.ext.)

veu d’aiguardent SN, veu ronca / veu aspra com la de qui beu habitualment molt d’aiguardent (R-M, EC)

Aquest home fa una veu d’aiguardent que qualsevol diria que té costum de beure, i no beu sinó aigua / En Jaume fa veu d’aiguardent, vés a saber què hi fa tantes hores al bar (R-M, *)

veu de regadora (p.ext.), enfosquir-se-li la veu (a algú) (p.ext.), trencar-se-li la veu (a algú) (p.ext.)

veu de nas SN, parlar amb ressonàncies nasals (IEC)

Fa veu de nas perquè està refredat

parlar amb el nas (p.ext.), parlar de cap de nas (p.ext.)

veu de pit SN, veu d’emissió natural, límpida (EC)

Tens una veu de pit meravellosa, hauries de ser cantant

do de pit (p.ext.)

veu de tro SN, veu forta, que retruny com un tro / veu molt forta i ressonant (IEC, EC)

Era un predicador amb veu de tro que somovia el temple (R-M)

fil de veu (ant.), no tenir veu (ant.), a plena veu (p.ext.), en veu alta (p.ext.)

veu en off SN, expressió usada per a referir-se a la veu que se sobreposa a unes imatges en un documental, pel·lícula, espectacle, etc.

La veu en off d’aquell documental sobre les balenes del Pacífic era igual que la d’en Pere

[off: anglicisme]