VESTIT

de carrer SP, expressió que denota que hom no va molt mudat / ordinari (*, R-M)

En aquella festa tothom anava vestit de carrer; ningú no anava de gala (S’usa com a complement de noms que denoten peces de vestir) (R-M)

de tot anar, de tot portar, de posar i treure, de paisà

de vint-i-un punt (ant.), de vint-i-un botó (ant.), vestit de nit (ant.), de cada dia (p.ext.)

de posar i treure SP, usual / expressió usada per a referir-se a peces de vestir que no són de mudar (R-M, *)

Cal que et compris un o dos vestits de posar i treure; a l’estiu s’ha d’ésser pràctic; res de models elegants (S’usa com a complement de noms que denoten peces de vestir) (R-M)

de carrer

de tot anar SP, corrent, usual / expressió usada per a referir-se a peces de vestir que no són de mudar (R-M, *)

Aquest vestit és de tot anar; no cal que te’l reservis per a les ocasions de compromís (S’usa com a complement de noms que denoten peces de vestir) (R-M)

de carrer, de tot portar

vestit de nit (ant.), de batalla (p.ext.)

de tot portar SP, corrent / expressió usada per a referir-se a peces de vestir que no són de mudar (R-M, *)

És un abric de tot portar, molt pràctic i calent (S’usa com a complement de noms que denoten peces de vestir. També es fa servir amb el verb dur) (R-M)

de carrer, de tot anar

vestit de nit (ant.), de batalla (p.ext.), a tot estrop (p.ext.)

roba d’estat SN, vestit de gran cerimònia (A-M)

Quan vingui aquesta gent tan important, posa’t la teva roba d’estat

de llarg (p.ext.), de gala (p.ext.)

vestit de nit SN, peça de vestir que s’usa a la nit per a assistir a esdeveniments socials

S’ha comprat un vestit de nit per anar a sopar amb els socis nous

de tot portar (ant.), de carrer (ant.), de tot anar (ant.), de llarg (p.ext.), de gala (p.ext.), de festa (p.ext.)