VESTIR (m.)

roba de color SN, peces de vestir que hom porta visibles i cobrint la roba blanca (IEC)

Què et posaràs, avui, de roba de color?

roba de damunt, roba de per sobre

roba blanca (ant.), roba interior (ant.), roba de davall (ant.)

roba de damunt SN, peces de vestir que hom porta visibles i cobrint la roba blanca (IEC)

No sé què posar-me de roba de damunt per anar al casament

roba de color, roba de per sobre

roba de davall (ant.), roba blanca (ant.), roba interior (ant.)

roba de per sobre SN, les peces de vestit que es porten visibles i cobrint la roba interior (A-M)

Duia la roba de per sobre completament molla

roba de damunt, roba de color

roba blanca (ant.), roba de davall (ant.), roba interior (ant.)

roba feta SN, peces de vestir ja cosides i a punt de posar-se (EC)

Una botiga de roba feta (EC)